Luís G. Rodrigues

Estudante de Mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador bolseiro e vice-presidente do projeto “Europa Hoje”.